Kui Sa soovid, et maailm Sinu ümber muutuks, tuleb alustada iseenda muutmisest.

20.01.2022

Miks inimesed suhtuvad Sinusse nii, nagu nad suhtuvad?

Sellepärast, et Sa oled just see, kes Sa oled ja käitud just nii, nagu Sa käitud. 

Kui Sa soovid, et teised inimesed suhtuksid Sinusse paremini, pead esmalt kuulama, mida teised Sinu olemusest ja käitumisest arvavad.

Seejärel pead peegli ees iseendale ausalt otsa vaatama, võtma arvesse ka teiste arvamust ning seejärel oma olemust ja käitumist muutma.

Kui Sa arvad, et teised ei mõista sind, siis Sa eksid.

Mõistavad küll. Kuid nad mõistavad sind sellisena, kuidas Sa end ise neile eksponeerid.

Kui Sa muudad oma suhtumist  nii iseendasse kui ka teistesse inimestesse, oma tegemistesse ja ümbritsevasse keskkonda, siis avastad peagi, et teiste suhtumine Sinusse on muutunud ning maailmast on saanud parem ja helgem paik.

Kui Sa oled endaga rahu sõlminud, siis Sa märkad, et Sa ei peagi kõigile meeldima, kuid Sa näed ka seda, et Sinusse suhtutakse sellest olenemata hästi.

Kõik algab iseendast ning soovist oma probleemiga ja iseendaga tegeleda.